TSFS 2012:113
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om det gemensamma avgiftsutjämningssystemet för säkerhetskontroll på flygplatser av passagerare och deras bagage (GAS-avgift). GAS-avgiftens storlek framgår av föreskrifterna.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:113

I kraft 2013-01-01. PDF 48 kB

Ändringar

TSFS 2013:4

I kraft 2013-05-01. PDF 27 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2013:81

I kraft 2014-01-01. PDF 27 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2014:9

I kraft 2014-05-01. PDF 19 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2015:4

I kraft 2015-05-01. PDF 25 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2017:3

I kraft 2017-04-03. PDF 240 kB.

Ändr. 3 §, ändr. beteckning 18 § till 21 §; rubriken närmast före nuvarande 18 § sätts före 21 §; nya 18-20 §§ och nya rubriker.

TSFS 2018:53

I kraft 2018-09-01. PDF 121 kB.

Ändr. 3 och 7 §§.

TSFS 2019:14

I kraft 2019-05-01. PDF 105 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2022:64

I kraft 2022-10-01. PDF 101 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2023:61

I kraft 2024-10-01. PDF 110 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2024:5

I kraft 2024-03-01. PDF 91 kB.

Ändr. ikraftträdande.