TSFS 2015:60
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m.

Dessa föreskrifter gäller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 §, föreskrifter enligt 3 kap. 17 § första och andra stycket, 4 kap. 11 § och 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) samt tillkännagivande av sådana föreskrifter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:60

I kraft 2016-01-01. PDF 293 kB

Ändringar

TSFS 2023:59

I kraft 2023-11-15. PDF 148 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. och rubriken till 5 kap.; allmänna råd.