TSFS 2009:102
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

Dessa föreskrifter reglerar vad svenska fartyg och utländska fartyg på svenskt sjöterritorium med byggnadsdatum den 1 juli 2002 eller senare ska uppfylla för att äga rätt till ett höghastighetsfartygscertifikat,

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:102

I kraft 2010-01-01. PDF 1824 kB

Ändringar

TSFS 2011:89

I kraft 2012-07-01. PDF 102 kB.

Ändr. avsnitt 7.4.3.3 i bilaga 3.

TSFS 2016:91

I kraft 2016-09-18. PDF 147 kB.

Ändr. 4 §.

TSFS 2023:58

I kraft 2024-01-01. PDF 2212 kB.

Ändr. 1 § och bilaga 1–3.