TSFS 2009:101
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994)

Dessa föreskrifter reglerar vad svenska fartyg och utländska fartyg på svenskt sjöterritorium med byggnadsdatum mellan den 1 juli 1996 och den 30 juni 2002 ska uppfylla för att äga rätt till ett höghastighetsfartygscertifikat.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:101

I kraft 2010-01-01. PDF 2859 kB

Ändringar

TSFS 2016:90

I kraft 2016-09-18. PDF 147 kB.

Ändr. 4 §.

TSFS 2023:57

I kraft 2024-01-01. PDF 4751 kB.

Ändr. 1 § och bilaga 1–3.