TSFS 2021:95
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda den 1 januari 2009 eller senare

Dessa föreskrifter gäller, om inte annat anges, för svenska fartyg med byggnadsdatum den 1 januari 2009 eller senare samt för utländska fartyg med byggnadsdatum den 1 januari 2009 eller senare som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:95

I kraft 2021-12-01. PDF 3199 kB

Ändringar

TSFS 2023:55

I kraft 2023-12-01. PDF 145 kB.

Ändr. bilaga 9.

TSFS 2024:15

I kraft 2024-05-01. PDF 184 kB.

Ändr. bilaga 9.