TSFS 2013:117
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om och utfärdande av färdskrivarkort enligt 5 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:117

I kraft 2014-02-01. PDF 37 kB

Ändringar

TSFS 2017:12

I kraft 2017-03-20. PDF 192 kB.

Ändr. 3, 6 och 8 §§.

TSFS 2023:31

I kraft 2023-09-01. PDF 123 kB.

Ändr. 2, 7 och 8 §§.