VVFS 1997:169 Vägverkets föreskrifter om undantag för militära bilar från lokala trafikföreskrifter om miljözon

Ändringar

TSFS 2023:28

I kraft 2023-06-21. PDF 91 kB.

Upph. VVFS 1997:169.