TSFS 2013:41
Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik

Dessa föreskrifter gäller taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om användning av taxameterutrustning, dess driftsinställningar, kvitton, rapporter, taxameterkontroll och prisinformation.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:41

I kraft 2013-06-01. PDF 111 kB

Ändringar

TSFS 2014:145

I kraft 2015-01-01. PDF 160 kB.

Ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 4–6 §§, 5 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 5 § och bilagan; nya 5 kap. 4 a § och 6 kap. 10–13 §§ och ny rubrik närmast före 6 kap. 10 §.

TSFS 2016:49

I kraft 2016-10-01. PDF 414 kB.

Ändr. bilagan; nya 3 kap. 7 och 8 §§.

TSFS 2017:13

I kraft 2017-03-20. PDF 150 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §.

TSFS 2020:4

I kraft 2021-01-01. PDF 335 kB.

Upph. 7 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1–3 och 6–8 §§, 6 kap. 1, 2, 10 och 13 §§ samt rubrikerna till 4, 5 och 6 kap.; ny 7 och 8 kap.

TSFS 2023:24

I kraft 2023-09-01. PDF 162 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 4, 5 och 7 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §; ny 2 kap 2 § och 3 kap. 7 a §.