TSFS 2019:19
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats

Dessa föreskrifter ska tillämpas av flygplatsoperatörer för drift av flygplatser som har godkänts enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:19

I kraft 2019-05-01. PDF 228 kB

Ändringar

TSFS 2021:55

I kraft 2021-08-12. PDF 148 kB.

Upph. 11 §; nuvarande 31–36 §§ ska betecknas 35–40 §§; ändr. 2, 3, 10, 14 och 30–34 §§; rubr. närmast före nuvarande 32 § och 36 § ska sättas närmast före 36 § resp. 40 §.

TSFS 2023:22

I kraft 2023-06-14. PDF 137 kB.

Ändr. 2 §.