TSFS 2021:19
Transportstyrelsens föreskrifter om betalning av sanktions- och överlastavgifter

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om betalning av 1. överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift och 2. sanktionsavgifter enligt a) förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, b) förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt c) förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:19

I kraft 2021-03-01. PDF 118 kB

Ändringar

TSFS 2023:21

I kraft 2023-09-01. PDF 126 kB.

Ändr. 1 och 3 §§.