TSFS 2023:15
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas på svenska handels- och industrihamnar, inklusive varv, samt fiskehamnar. Föreskrifterna gäller inte för hamnar som uteslutande tar emot örlogsfartyg.

Grundform

TSFS 2023:15

I kraft 2023-05-01. PDF 308 kB