TSFS 2023:10
Transportstyrelsens föreskrifter om överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon

Dessa föreskrifter anger närmare bestämmelser om besiktningsorganens överföring av uppgifter från verklig körning för nya personbilar och nya lätta nyttofordon enligt artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/92 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153.

Grundform

TSFS 2023:10

I kraft 2023-05-20. PDF 109 kB