TSFS 2022:76
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Dessa föreskrifter kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signal-skyddstjänsten.

Grundform

TSFS 2022:76

I kraft 2022-07-15. PDF 153 kB