TSFS 2022:36
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler)

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav för fordon som ska godkännas för den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem med undantag för fordon enligt 1 kap. 4 § järnvägstekniklagen (2022:366). Föreskrifterna gäller vid 1. första godkännandet för utsläppande av fordon på marknaden enligt 4 kap. 1 § järnvägstekniklagen, 2. nytt godkännande vid modernisering eller ombyggnation av fordon enligt 4 kap. 4 § samma lag, och 3. uppdaterat godkännande vid utvidgning av fordons område för användning enligt 4 kap. 5 § samma lag.

Grundform

TSFS 2022:36

I kraft 2022-06-01. PDF 354 kB