TSFS 2022:14
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

Dessa förskrifter gäller för leverantörer som omfattas av lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och som tillhandahåller sådana samhällsviktiga tjänster som identifierats inom transportsektorn i enlighet med 3 § förordningen (2018:1175) om samhällsviktiga och digitala tjänster.

Grundform

TSFS 2022:14

I kraft 2022-07-01. PDF 195 kB