TSFS 2021:80
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg

Syftet med dessa föreskrifter är att främja goda arbets- och levnadsförhållanden för anställda ombord på fartyg genom att de får tillgång till sjukvård och medicin ombord vid sjukdoms- och olycksfall.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:80

I kraft 2021-12-01. PDF 633 kB

Ändringar

TSFS 2022:62

I kraft 2022-07-01. PDF 315 kB.

Ändr. 5 kap. 1 § och bilaga A.

TSFS 2022:85

I kraft 2022-08-30. PDF 134 kB.

Ändr. bilaga A.