TSFS 2012:1
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om och godkännande som handledare vid övningskörning

Dessa föreskrifter gäller ansökan om och godkännande som handledare vid övningskörning enligt 4 kap. 5 § 4 körkortslagen (1998:488) och 4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:1

I kraft 2012-02-01. PDF 18 kB

Ändringar

TSFS 2021:74

I kraft 2021-12-01. PDF 99 kB.

Ändr. 3 §.