TSFS 2018:14
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och lärarutbildning för segelflygarcertifikat

Författningen upphävd 2021-04-09 genom TSFS 2021:24

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse, förlängning och utökning av segelflygarcertifikat och anger de befogenheter som certifikatet ger innehavaren. Dessa föreskrifter innehåller även bestämmelser om utbildningskrav för bogsering av segelflygplan, samt om utbildningskrav och befogenheter för segelflyglärare.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:14

I kraft 2018-04-08. PDF 256 kB

Ändringar

TSFS 2020:77

I kraft 2020-12-08. PDF 156 kB.

Upph. 3–13, 15, 16, 20–24, och 33–43 §§; utgår rubr. närmast före 3, 4, 7–9, 15, 20, 22, 33, 37 och 40 §§; ändr. 1, 2, 14, 17, 18, 25, 28 och 31 §§ samt rubriken närmast före 28 §.

TSFS 2021:24

I kraft 2021-04-09. PDF 97 kB.

Upph. TSFS 2018:14.