TSFS 2021:20
Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om flygningar

Dessa föreskrifter ska tillämpas av myndigheter och enskilda, vars verksamhet står under Transportstyrelsens tillsyn, vid rapportering av uppgifter om flygning med luftfartyg i civilt syfte som är planerad att genomföras, som genomförs eller som har genomförts i svenskt luftrum.

Grundform

TSFS 2021:20

I kraft 2021-03-05. PDF 122 kB