VVFS 2003:17 Vägverkets föreskrifter om terrängmotorfordon

Ändringar

TSFS 2010:24

I kraft 2010-04-01. PDF 56 kB.

Ändr. 9 kap. 5 §.

TSFS 2021:106

I kraft 2021-12-06. PDF 102 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § och 18 kap. 117 §.

TSFS 2021:124

I kraft 2022-01-01. PDF 98 kB.

Ny. 28 kap.