TSFS 2019:93
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar, förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar samt 3 kap. 8–10 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) avseende säkerhet i vägtunnlar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:93

I kraft 2019-10-01. PDF 233 kB

Ändringar

TSFS 2022:13

I kraft 2022-04-01. PDF 229 kB.

Ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 2, 3, 5 och 36 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 36 §; nya 2 kap. 5 a–c §§, 3 kap. 3 a § och närmast före 2 kap. 5 a och 5 c §§ nya rubriker; allmänna råd.