TSFS 2019:120
Transportstyrelsens föreskrifter om passagerarfartyg på inrikes resa

Dessa föreskrifter gäller passagerarfartyg med en skrovlängd av minst 24 meter, och höghastighetspassagerarfartyg oavsett skrovlängd, på inrikes resa.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:120

I kraft 2019-12-21. PDF 956 kB

Ändringar

TSFS 2021:88

I kraft 2021-12-01. PDF 162 kB.

Upph. bilagan; nuvarande 13 och 14 §§ betecknas 12 och 13 §§; ändr. 3–11 §§.

TSFS 2022:60

I kraft 2022-07-01. PDF 142 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2023:54

I kraft 2023-12-01. PDF 123 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2024:13

I kraft 2024-05-01. PDF 138 kB.

Ändr. 3 §.