TSFS 2016:97
Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särredovisning av verksamheter enligt 3 kap. 1 och 2 §§ järnvägsmarknadslagen (2022:365), om offentliggörande av redovisning enligt 3 kap. 4 § samma lag samt om separata räkenskaper och oberoende beslutsfattande enligt 9 kap. 7 § samma lag.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:97

I kraft 2016-10-01. PDF 209 kB

Ändringar

TSFS 2022:45

I kraft 2022-06-01. PDF 126 kB.

Ändr. 1-3, 5, 8, 11, 12 och 16-18 §§.