TSFS 2009:93
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för svenska fartyg på internationell resa och för utländska fartyg på svenskt vatten.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:93

I kraft 2010-01-01. PDF 375 kB

Ändringar

TSFS 2010:71

I kraft 2010-05-01. PDF 125 kB.

Ändr. regel 20.8.1.1 samt regel 31.1.1.2. i bilagan.

TSFS 2016:85

I kraft 2016-09-18. PDF 150 kB.

Ändr. 2 §.

TSFS 2020:50

I kraft 2020-07-24. PDF 744 kB.

Ändr. 3, 6 och 7 §§, rubriken närmast före 3 §, ikraft- och övergångsbestämmelser, bilagan samt beslutar allmänna råd.