TSFS 2016:76
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för flygledare och flygledarelev

Dessa föreskrifter ska tillämpas när certifikat för flygledarelev, certifikat för flygledare samt behörigheter och medicinskt intyg för detta certifikat ska utfärdas och förnyas.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:76

I kraft 2016-08-01. PDF 308 kB

Ändringar

TSFS 2018:22

I kraft 2018-04-08. PDF 193 kB.

Ändr. 3 §.