LFS 2008:36
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommersiella flygtransporter med helikopter (JAR-OPS 3)

Författningen upphävd 2016-08-25 genom TSFS 2016:72

Dessa föreskrifter med JAR-OPS 3 som bilaga ska tillämpas dels när drifttillstånd ska utfärdas för en operatör att bedriva kommersiella flygtransporter med helikopter, dels när operatören utövar verksamhet i enlighet med drifttillståndet. Annan kommersiell luftfartsverksamhet omfattas inte av dessa föreskrifter.

Grundform

LFS 2008:36

I kraft 2008-10-01. PDF 1634 kB

Ändringar

TSFS 2016:72

I kraft 2016-08-25. PDF 148 kB.

Upph. LFS 2008:36.