LFS 2007:50
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allvädersverksamhet för flygplan

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:88

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid förberedelse och genomförande av flygning enligt instrumentflygreglerna (IFR) 1. med svenskregistrerade flygplan, och 2. med utlandsregistrerade flygplan som används av en svensk tillståndsinnehavare. Dessa föreskrifter ska inte tillämpas av operatörer som innehar drifttillstånd enligt JAR-OPS.

Grundform

LFS 2007:50

I kraft 2007-09-01. PDF 368 kB

Ändringar

TSFS 2016:69

I kraft 2016-08-25. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2019:88

I kraft 2019-10-01. PDF 96 kB.

Upph. LFS 2007:50.