LFS 2007:45
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om avancerad flygning

Författningen upphävd 2022-10-01 genom TSFS 2022:89

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utförande av avancerad flygning och begränsad avancerad flygning med svenskregistrerade luftfartyg samt med luftfartyg registrerade utomlands inom Sverige.

Grundform

LFS 2007:45

I kraft 2007-09-01. PDF 34 kB

Ändringar

LFS 2007:73

I kraft 2007-09-24. PDF 33 kB.

Ändr. 10 §.

TSFS 2016:68

I kraft 2016-08-25. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2022:89

I kraft 2022-10-01. PDF 90 kB.

Upph. LFS 2007:45.