LFS 2007:23
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods

Författningen upphävd 2021-05-17 genom TSFS 2021:30

Dessa föreskrifter gäller vid transport av farligt gods.

Grundform

LFS 2007:23

I kraft 2007-09-01. PDF 118 kB

Ändringar

TSFS 2016:64

I kraft 2016-08-25. PDF 192 kB.

Ändr. 1 §.