LFS 2007:20
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i fjällområdet

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid flygning i fjällområdet som utövas med segelflygplan eller enmotoriga luftfartyg. Föreskrifterna behöver inte tillämpas vid flygning som inte avlägsnar sig mera än 25 NM från startplatsen.

Grundform

LFS 2007:20

I kraft 2007-09-01. PDF 350 kB

Ändringar

TSFS 2016:61

I kraft 2016-08-25. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2020:60

I kraft 2020-12-03. PDF 97 kB.

Upph. 3–8 §§, rubriken närmast före 3 § samt bilaga 1.