LFS 2007:17
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av start- och landningsplatser

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:81

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid start och landning med flygplan, gyroplan och helikoptrar. Föreskrifterna ska inte tillämpas av operatörer som har drifttillstånd enligt JAR-OPS.

Grundform

LFS 2007:17

I kraft 2007-09-01. PDF 127 kB

Ändringar

TSFS 2016:60

I kraft 2016-08-25. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2019:81

I kraft 2019-10-01. PDF 96 kB.

Upph. LFS 2007:17.