TSFS 2010:183
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet

Författningen upphävd 2022-02-01 genom TSFS 2021:123

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpningen av vägsäkerhetslagen (2010:1362) och vägsäkerhetsförordningen (2010:1367).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:183

I kraft 2010-12-19. PDF 70 kB

Ändringar

TSFS 2013:31

I kraft 2013-05-01. PDF 37 kB.

Ändr. 3 och 8 §§.

TSFS 2016:50

I kraft 2016-09-01. PDF 369 kB.

Upph. 11, 13 och 15 §§; ändr. beteckning av 8-10 och 14 §§ till 9-11 och 16 §§, ändr. 2-7, 9-12 och 16 §§ samt rubriken närmast före 7 §; rubrikerna närmast före 8, 9 och 14 §§ ska sättas närmast före 9, 10 och 16 §§; nya 8, 13-15 och 17-18 §§, och närmast före 2, 8, 13, 17 och 18 §§ nya rubriker; allmänna råd.