TSFS 2016:30
Transportstyrelsens föreskrifter om spåranläggningar som inte är järnvägsinfrastruktur

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:42

Författningen reglerar vilka spåranläggningar som inte ska anses som järnvägsinfrastruktur.

Grundform

TSFS 2016:30

I kraft 2016-08-01. PDF 147 kB