TSFS 2016:126
Transportstyrelsens föreskrifter om kontroll och godkännande av fordonstillverkares hantering av verkstadskort

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav för fordonstillverkare att få inneha verkstadskort för montering och aktivering av färdskrivare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 och förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Grundform

TSFS 2016:126

I kraft 2017-01-01. PDF 252 kB