TSFS 2016:121
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss

Dessa föreskrifter ska tillämpas av all yrkessjöfart under svensk flagg över hela världen och under utländsk flagg i svenskt sjöterritorium. Dessa föreskrifter gäller inte för fritidsfartyg och fartyg som används för militär sjöfart. Föreskriften reglerar rapportering av tillbud och olyckor till sjöss med avseende på vad som ska rapporteras, när en rapport ska skickas och vilka uppgifter rapporten ska innehålla..

Grundform

TSFS 2016:121

I kraft 2017-02-01. PDF 341 kB