TSFS 2016:120
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken i vissa områden i Sverige

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vissa sjötrafikregler i Sverige. Syftet är att främja sjösäkerheten i svenska farvatten samt att skydda broar, kanaler och andra sjönära anläggningar.

Grundform

TSFS 2016:120

I kraft 2017-02-01. PDF 3569 kB