TSFS 2013:3
Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:3

I kraft 2013-03-01. PDF 103 kB

Ändringar

TSFS 2014:67

I kraft 2015-03-02. PDF 24 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 § och 4 kap. 3 §.

TSFS 2016:118

I kraft 2017-01-01. PDF 275 kB.

Upph. 9 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1, 3, 5, 8 och 9 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3 och 5 §§ och 10 kap. 1, 5, 7 och 8 §§; nya 2 kap. 11 och 12 §§ och 8 kap. 4 §, och närmast före 2 kap. 11 § en ny rubrik.

TSFS 2018:93

I kraft 2019-03-01. PDF 291 kB.

Upph. kap. 2 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 4 §, 10 kap. 1, 4 och 5 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 2 §, 8 kap. 1–3 §§, 9 kap. 3, 4 och 5 §§ och 10 kap. 2, 3 och 8 §§; ny 4 kap. 6 §.

TSFS 2020:73

I kraft 2021-01-01. PDF 77 kB.

Ändr. 10 kap. 7 och 8 §§; ny 10 kap. 9 § och rubrik.

TSFS 2022:95

I kraft 2023-02-01. PDF 132 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 och 9 §§, 4 kap. 1-4 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 8 kap 1 § och 9 kap. 1 §.