TSFS 2012:115
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om parkeringsanmärkning enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och bestämmelser om betalning av felparkeringsavgift till Transportstyrelsen.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:115

I kraft 2013-01-01. PDF 37 kB

Ändringar

TSFS 2016:116

I kraft 2017-01-01. PDF 206 kB.

Ändr. 10 och 12 §§ och bilagan; ny 9 a och 12 a §§.