LFS 2007:9
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om allmänna bestämmelser för flygtrafiktjänst (ANS), luftrumsplanering (ASM) och flödesplanering (ATFM)

Författningen upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:111

Dessa föreskrifter ska tillämpas när en organisation ska utöva flygtrafiktjänst, luftrumsplanering eller flödesplanering.

Grundform

LFS 2007:9

I kraft 2007-06-22. PDF 154 kB

Ändringar

TSFS 2012:7

I kraft 2012-03-15. PDF 30 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2016:111

I kraft 2017-01-01. PDF 145 kB.

Upph. LFS 2007:9.