TSFS 2010:157
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ruttsystem och andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om av IMO beslutade ruttsystem och sjötrafikregler.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:157

I kraft 2010-11-01. PDF 127 kB

Ändringar

TSFS 2010:173

I kraft 2010-12-01. PDF 102 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2011:7

I kraft 2011-04-01. PDF 118 kB.

Ändr. 3 §.

TSFS 2013:39

I kraft 2013-06-01. PDF 105 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:68

I kraft 2014-12-01. PDF 29 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:25

I kraft 2015-06-01. PDF 112 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:100

I kraft 2016-10-03. PDF 211 kB.

Ändr. bilagan.