TSFS 2012:97
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211). I 2 kap. finns också bestämmelser om meddelande av EG-typgodkännande. Föreskrifterna ska tillämpas på traktorer, dock inte bil ombyggd till traktor. Föreskrifterna gäller inte ett nytt fordon som har typgodkänts enligt direktiv 74/150/EEG eller direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och som är försett med typgodkännandemärke, eller annan märkning om så föreskrivs i något särdirektiv, samt är åtföljt av ett giltigt intyg om överensstämmelse. Föreskrifterna gäller dock ett EG-typgodkänt fordon som har tagits i bruk.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:97

I kraft 2012-09-01. PDF 634 kB

Ändringar

TSFS 2013:75

I kraft 2013-10-31. PDF 33 kB.

Ändr. 2 kap. 12 §.

TSFS 2013:85

I kraft 2013-12-10. PDF 58 kB.

Ändr. 2 kap. 4, 10, 13, 15, 17, 19, 25, 28 och 31 §§.

TSFS 2014:11

I kraft 2014-04-01. PDF 22 kB.

Ändr. 2 kap. 31 §.

TSFS 2014:134

I kraft 2015-01-01. PDF 26 kB.

Ändr. 2 kap. 4 och 17 §§.

TSFS 2016:10

I kraft 2016-04-15. PDF 151 kB.

Ändr. 14 kap. 1 §

TSFS 2021:109

I kraft 2021-12-06. PDF 101 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § och 19 kap. 114 §.