TSFS 2022:41
Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ansökan om 1. licens enligt järnvägsmarknadslagen (2022:365), 2. säkerhetstillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 3. nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd enligt lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem.

Grundform

TSFS 2022:41

I kraft 2022-06-01. PDF 127 kB