SJÖFS 2007:21 Sjöfartverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar

Ändringar

TSFS 2014:111

I kraft 2014-12-16. PDF 28 kB.

Ändr. författningsrubrik och 1 §.

TSFS 2015:67

I kraft 2016-01-01. PDF 201 kB.

Ändr. 2 och 6-8 §§ samt bilaga 1.

TSFS 2018:73

I kraft 2018-10-07. PDF 104 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2019:40

I kraft 2019-05-02. PDF 68 kB.

Upph. SJÖFS 2007:21.