TSFS 2017:115
Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Författningen upphävd 2019-01-01 genom TSFS 2018:99

I detta tillkännagivande framgår Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta.

Grundform

TSFS 2017:115

I kraft 2018-01-01. PDF 180 kB