TSFS 2016:81
Transportstyrelsens föreskrifter om marin utrustning

Föreskrifterna reglerar hur marin utrustning blir godkänd (rattmärkt), dvs. förfaranden för bedömning av överensstämmelse, dokumentationskrav och spårbarhetsmärkning. Föreskrifterna omfattar även skyldigheter för de ekonomiska aktörerna (tillverkare, tillverkarens behöriga representant, importör och distributör).

Grundform

TSFS 2016:81

I kraft 2016-09-18. PDF 778 kB