TSFS 2016:34
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Författningen upphävd 2020-01-02 genom TSFS 2019:126

Dessa föreskrifter ska tillämpas när flygtrafikledningstjänst för civil och militär luftfart utövas. Den reglering som berör militär luftfart är formulerad så att det tydligt framgår av respektive paragraf när militär luftfart omfattas.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:34

I kraft 2016-08-01. PDF 972 kB

Ändringar

TSFS 2016:117

I kraft 2017-01-01. PDF 34 kB.

Ändr. 4 kap. 33 och 35 §§ samt 5 kap. 16, 52 och 66–69 §§.

TSFS 2017:111

I kraft 2018-02-01. PDF 201 kB.

Ändr. 1 kap. 3 § samt 5 kap. 20 och 37 §§.

TSFS 2017:122

I kraft 2018-02-01. PDF 27 kB.

Ändr. ikraftträdande.

TSFS 2019:37

I kraft 2019-06-01. PDF 192 kB.

Upph. 5 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 3 §; ny 5 kap. 3 a §.