TSFS 2015:45
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Författningen upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet.

Grundform

TSFS 2015:45

I kraft 2016-01-01. PDF 445 kB