TSFS 2013:79
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) – luftfartsskydd

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Dessa föreskrifter ska tillämpas av organisationer som ska bedriva verksamhet med sprängämneshundar (EDD) inom luftfartsskyddet. Dessa föreskrifter ska även tillämpas av instruktörer som är verksamma i en organisation som erbjuder utbildning av EDD-team.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:79

I kraft 2013-11-30. PDF 146 kB

Ändringar

TSFS 2014:88

I kraft 2014-12-15. PDF 310 kB.

Ändr. 41 § och rubriken närmast före 41 §.