TSFS 2013:70
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:54

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet på luftfartsområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:70

I kraft 2014-01-01. PDF 355 kB

Ändringar

TSFS 2013:113

I kraft 2014-01-01. PDF 35 kB.

Ändr. 5 kap. 14 §.

TSFS 2014:62

I kraft 2014-10-20. PDF 42 kB.

Ändr. 4 kap. 2–7 §§ och 6 kap. 2 §.