TSVFS 1987:13 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om undantag för boende inom visst område från lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera (boendeparkeringstillstånd)

Ändringar

TSFS 2014:58

I kraft 2015-01-01. PDF 18 kB.

Upph. TSVFS 1987:13.